Heemkunde Renkum


Meer over de de Dam


de Dam


De dam door het Zweijersdal is in 1935 als werkverschaffingsobject aangelegd. Er rezen toen wel bezwaren tegen het doorbreken van het unieke dal, maar het geopperde plan om liever een brug over het dal te leggen, had al evenzeer esthetische nadelen. Het werd bovendien te duur geacht. Doel van de dam was een betere verbinding tussen het oostelijk en westelijk gedeelte van het benedendorp tot stand te brengen en het Gemeentehuis, dat een paar jaar tevoren op Bato’swijk was gevestigd, beter bereikbaar te maken.

(C) Frans Beurskens Works - Oosterbeek met Stichting NOK en Heemkunde Renkum