Heemkunde Renkum


Meer over de Zonneheuvelweg


Zonneheuvelweg


Mogelijk dat de naam een afleiding is van de nabijgelegen Sonnenberg. Nadere gegevens over deze naamgeving ontbreken, maar aangenomen kan worden dat, in vroeger tijden deze omgeving veel 'kaler' was en dat een huis, op het hoogste punt gebouwd, veel zon ving.

(C) Frans Beurskens Works - Oosterbeek met Stichting NOK en Heemkunde Renkum