Heemkunde Renkum


Meer over de Hoofdlaan


Hoofdlaan


Hoofd- of oprij laan naar de Hemelseberg (z.a.) . In de nabijheid van de laan staan twee monumenten ter nagedachtenis aan het echtpaar Kneppel- hout-van Braam dat jarenlang het huis Hemelse- berg bewoonde : een zuil die ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van mevrouw Kneppelhout door “Het dankbare Oosterbeek” in 1895 werd aangeboden en een pergola twintig jaar later als “Hulde en dank van Oosterbeek” aan de 90- jarige weldoenster.

(C) Frans Beurskens Works - Oosterbeek met Stichting NOK en Heemkunde Renkum