Heemkunde Renkum


Meer over de Heuveloordweg


Heuveloordweg


Heuveloord heette de villa aan de Emmastraat ongeveer ter hoogte van de tegenwoordige Beatrixweg waar onder anderen J. van der Molen Tzn heeft gewoond. Deze bekleedde het burgemeesterschap van Renkum van 1919 tot 1934. Hij was door zijn houding en witte baard ook in zijn verschijning een echt burgemeesters type. De ontwikkeling van Doorwerth als woongebied werd door hem sterk bevorderd. Vandaar ook dat naar deze burgemeester in Doorwerth een straat werd genoemd. De burgemeesterswoning van Jan van der Molen was van een type dat in Oosterbeek veel voorkwam. Verwarring met villa Hoogerheide en de villa de Dennenkamp treedt veelvuldig op.

(C) Frans Beurskens Works - Oosterbeek met Stichting NOK en Heemkunde Renkum