Heemkunde Renkum


Meer over de Hartenweg


Hartenweg


Mogelijk is de naam ontleend aan het naburige landgoed Hartenstein (z.a.). Ook zou gedacht kunnen zijn aan de oude Renkumse buurtschap Harten. Hartesteinlaan Hartenstein was de naam welke de advokaat mr. J. v.d. Sluys gaf aan het herenhuis dat hij omstreeks 1780 liet bouwen. Deze naamgeving hield wellicht verband met het feit dat ongeveer op dezelfde plaats (ter hoogte van het huidige Klein Hartenstein) de herberg het Rode Hert heeft gestaan. Van der Sluys liet de herberg afbreken en legde door parkaanleg en de bouw van een herenhuis met bijgebouwen, de grondslag voor het landgoed Hartenstein. De tegenwoordige villa dateert van omstreeks 1865. De toenmalige eigenaar, de Amsterdamse effectenmakelaar Th. Sanders (z.a.), liet alle bouwsels weer verwijderen om plaats te maken voor Huize Hartenstein. Tijdens de slag om Arnhem deed de villa dienst als hoofdkwartier van Brigade-Generaal-Majoor Urquhart (z.a.). In 1942 was het gebouw een hotel geworden en sinds 1978 is er het Airborne-museum in gevestigd, dat daarvoor sinds 1949 in één der bijgebouwen van kasteel Doorwerth onderdak had gevonden.

(C) Frans Beurskens Works - Oosterbeek met Stichting NOK en Heemkunde Renkum