Heemkunde Renkum


Meer over de Dennenkampweg


Dennenkampweg


Ontleend aan het voormalige landgoed de Dennenkamp, voor het laatst particulier bewoond door de familie N.M. Lebret. Dit landgoed besloeg een gedeelte van de grond welke in 1836 door de St. Nicolaasbroederschap uit Arnhem werd verkaveld. De in 1862 gebouwde villa heeft van 1946 tot 1966 als Gemeentehuis dienst gedaan, om het Dreijenseweg verwoeste gemeentehuis op Bato’s wijk tijdelijk te vervangen. Toen op het naastgelegen deel van de Dennenkamp de bouw van een nieuw gemeentehuis was voltooid (1966) werd de oude Dennenkamp gesloopt.

(C) Frans Beurskens Works - Oosterbeek met Stichting NOK en Heemkunde Renkum