Heemkunde Renkum


Meer over de Christiaan De Wetstraat


Christiaan De Wetstraat


Christiaan Rudolph de Wet (1854-1922). Commandant in de 1ste Transvaalse Vrijheidsoorlog en boerengeneraal in de Transvaalse Boerenoorlog van 1899 tot 1902. Op negentienjarige leeftijd trad hij in het huwelijk met Cornelia Margaretha Kruger. Zij kregen samen 16 kinderen. De Wet was zevenentwintig jaar oud toen in 1880 de Eerste Boerenoorlog uitbrak. Hij nam samen met het Heidelberg Kommando deel aan de slag van Laingsnek, had zijn dapperheid getoond bij de slag van Ingogo en met de bestorming van Majuba begin 1881. De Wet was vijfenveertig toen in 1899 de Tweede Boerenoorlog uitbrak. Toen in maart en april van 1900 De Wet een offensief begon, luidde het een herleving in de Boerenstrijd in. Hij is een legende geworden met zijn guerrilla-aanvallen in het zuidoosten van het land. De Wet is op 30 november 1914 te Waterbury nabij Vrijburg in hechtenis genomen. De Wet kreeg een vonnis van zes jaar en een boete van 2000 pond opgelegd wat een redelijk vonnis was. Na zes maanden in de gevangenis kreeg hij gratie en werd vrijgelaten. In Helene Kröller-Müller had hij een vurig bewonderaarster. In 1922, na zijn overlijden, kreeg de beeldhouwer Joseph Mendes da Costa de opdracht van Helene Kröller-Müller een groot standbeeld ter nagedachtenis aan hem op te richten. Het bevindt zich nog steeds in het park De Hoge Veluwe.

(C) Frans Beurskens Works - Oosterbeek met Stichting NOK en Heemkunde Renkum