Heemkunde Renkum


Meer over de Benedendorpsweg


Benedendorpsweg


De naam verwijst naar de tijd waarin het dorp Oosterbeek zich, via de Weverstraat, langzaam naar de Utrechtseweg verplaatste. Tot midden negentiende eeuw lag het dorp Oosterbeek rond de Oude Kerk aan de toen nog Dorpsweg geheten doorgaande weg. Toen rond 1850 de Weverstraat, die tot dan toe tot de huidige Van Eeghenweg liep, werd doorgetrokken naar de Utrechtseweg verplaatsten middenstanders hun bedrijf van de Dorpsweg richting de Utrechtseweg. Met deze ontwikkeling ontstond een nieuwe dorpskern aan de Utrechtseweg en werd door verkaveling, o.a. van Dreijen, een bovendorp gebouwd

(C) Frans Beurskens Works - Oosterbeek met Stichting NOK en Heemkunde Renkum