Heemkunde Renkum


Meer over de Beelaertslaan


Beelaertslaan


De Beelaertslaan ontleent haar naam aan Jonkheer Johannes Beelaerts van Blokland die werd geboren op 8 augustus 1877 te Den Haag, als zoon van Jhr. Mr. Gerard Jacob Theodoor Beelaerts van Blokland en Johanna Maria Kneppelhout van Sterkenburg, een dochter van Kees Kneppelhout van Sterkenburg, de jongere broer van Jan Kneppelhout. Zijn vader was een kleurrijk figuur en telg uit een geslacht van Dordtse regenten. Hij was ambtenaar op Justitie en enkele malen Tweede Kamerlid voor de antirevolutionairen. ook was hij dertien jaar gezant van de Zuid-Afrikaanse Boerenrepubliek, een functie die hij combineerde met het Kamervoorzitterschap. Door die functie voelde hij zich sterk verbonden met de calvinistische nakomelingen van Nederlanders in Zuid-Afrika. Hij stond bekend als een tamelijk ijdel en vooral deftig persoon. Zo hechtte hij eraan zich als gezant met veel luister aangediend te zien bij andere gezanten. Hij was het die het gastenverblijf van Jan Kneppelhout behorende bij de Hemelsche Berg aankocht en de naam wijzigde van “Witte Poort” in “Transvalia”.

(C) Frans Beurskens Works - Oosterbeek met Stichting NOK en Heemkunde Renkum