Heemkunde Renkum


Meer over de Annastraat


Annastraat


Genoemd naar Anna Geertrui Sanders (geboren te Amsterdam 1861, overleden te Freiburg 1926), jongste dochter van Theodorus Sanders (z.a.), die vele bezittingen had in Oosterbeek. Omstreeks 1880 werden deze gronden verkaveld, wegen aangelegd en kreeg de Annastraat haar naam. Een typische pensionlaan in Oosterbeek. Één "auto" mooi's

Nr: 1 Pension Frisia

Periode: Pension - Indeling: Pension - Status: Actueel

Op Annastraat 1 vinden we een villa die al vele bestemmingen heeft gehad. Op onderstaande foto is het pension en draagt het de naam Frisia.

Nr: 4 Huis Arts Jongsma

Periode: Huisarts - Indeling: Huisarts - Status: Actueel

Aan de oostzijde van de Annastraat staat nog steeds het voormalig huis van de Arts Jongsma, een pand waarin later een bank haar bedrijf uitoefende.

Nr: 5 Huis Soekapoera

Periode: Verwoest - Indeling: Verwoest - Status: Verwoest

Huis Soekapoera, verwoest in WOII, aan de Annastraat 5. Op deze plek, westzijde van de Annastraat, staat nu een nieuwbouw- woning.

Nr: 8 Halverwege de Annastraat

Periode: Rondkijken - Indeling: Rondkijken - Status: Actueel

We kijken naar het noorden, richting de Utrechtseweg.

Nr: 21 - 25/27 en rechts nr 24 Woningen in de Annastraat

Periode: Woning - Indeling: Woning - Status: Actueel

De huizen in de Annastraat 21 en25/27 links en 24 rechts.

Nr: 26 Postkantoor en naar het zuiden

Periode: Kantoor - Indeling: Kantoor - Status: Verwoest

Nr: 27/29 Villa Bouwlust

Periode: Woning - Indeling: Woning - Status: Actueel

Aan de westzijde van de Annastraat treffen we nu een dubbel bewoonde villa, nu Annastraat 27/29, die sinds kort de naam “Bouwlust” heeft gekregen. Op een foto uit de jaren ’30 zien we links de villa, toen bewoond door de arts H. A. Haentjes en rechts ervan nummer 21, een niet meer bestaand huis, toen bewoond door de weduwe J.J.F. de Ridder die al in 1905 deze woning betrok en er tot WOII woonde. Rechts het pand waarin de schoenmaker J. Mentink, Annastraat 24, zijn bedrijf uitoefende. H. Mentink die kleermaker van beroep was, woonde op Annastraat 22, naast de schoenmaker.

Nr: 28 Meubelmakerij J. Ufkes en Postkantoor

Periode: Verwoest - Indeling: Verwoest - Status: Verwoest

Op de zuidhoek van het Postpad met de Annastraat lag tot WOII de meubelmakerij van J. Ufkes.

Nr: 30 Drogisterij van Rijn en Poelier Kohler

Periode: Winkel - Indeling: Winkel - Status: Actueel

Annastraat hoek Weverstraat met links het pand van de poelier N.M. Köhler, daarachter “Maria Hove” van de garagehouder C.A. Bakker en rechts het pand van drogist T.C. van Rijn. Daarachter de meubelmaker Ufkes en het postkantoor.

Nr: 37 Achterzijde

Periode: Garage - Indeling: Garage - Status: Actueel

Kijken we vanaf de hoek Weverstraat/Annastraat omhoog dan zien we links de achterzijde van “Maria Hove” en rechts het pand van de drogist T.C. van Rijn met daarachter het postkantoor.

(C) Frans Beurskens Works - Oosterbeek met Stichting NOK en Heemkunde Renkum