Heemkunde Renkum


Meer over de A.M. Van Steenislaan


A.M. Van Steenislaan


Adrianus Martinus van Steenis (geboren te Rheden 1861, overleden te ‘s Hertogenbosch 1922), kwam 15 maart 1893 als gemeenteopzichter in dienst van de gemeente, een functie welke later de titel gemeentearchitect kreeg. Als zodanig nam hij 1 april 1921 afscheid van de gemeente. De bebouwing aan de naar hem genoemde laan is dus van ruim na zijn tijd. Deze kwam tot stand als onderdeel van een plan om het voormalige landgoed de Dennenkamp via verkaveling om te bouwen tot een woonwijkje. Samen met die aan de Wouter Klaassenlaan behoort de bebouwing van de A.M. Steenislaan tot de “wederopbouw-architectuur” van na WOII. Van zijn hand zijn een aantal belangwekkende huizen waarvan er twee bewaard zijn gebleven. Het belangrijkste ontwerp was dat, in 1908, voor de villa “Nieuw Ofhem” in opdracht van jhr. W. van den Does, de directeur van de Oosterbeekse gasfabriek gelegen in de hoek van de Veerweg, aan het Kerkpad. De villa had oorspronkelijk een ingang aan de Utrechtseweg maar in later tijd werd deze verplaatst naar de Schelmseweg en nu heeft het als adres Schelmseweg 17. Een jaar later ontwierp hij in opdracht van het R.K. kerkbestuur het huis aan de Prins Hendrikstraat 12 op de hoek met de Jacobaweg. Ook dit bestaat nog. Een verdwenen huis naar een ontwerp van zijn hand stond op de westhoek van de Julianaweg aan de Utrechtseweg. Hij ontwierp dit in 1910 in opdracht van de banketbakker W. F. Menkman die de villa “Juliana” noemde en er een pension in begon. Het huis brandde in later jaren volledig af en nu staat op die plek de villa “Gouden Regen”. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats Zuid te Oosterbeek (B003) tezamen met zijn echtgenote Henderika ter Horst (1861-1927) en hun zoontje Martinus Frederikus die nog geen 1 jaar werd.

(C) Frans Beurskens Works - Oosterbeek met Stichting NOK en Heemkunde Renkum